Inscrición

Curso de cinema #AdestrandoAMirada

Para iniciar a inscrición o primeiro paso é cubrir este formulario:

Pagamento da inscrición:

Conta corrente ABANCA ES73 2080 0319 6130 4001 4623 (indicar o concepto: Curso de cinema)


Formalización da inscrición:

Unha vez cuberto o formulario electrónico, envíe o xustificante de pagamento (xunto co documento que acredita o desconto, de ser o caso) ao enderezo de correo electrónico seminariogalego.info@gmail.com

Recibirá unha resposta do Seminario Galego de Educación para a Paz nos días seguintes confirmando a súa inscrición.